27 grudzień, 2015r. - 9 styczeń, 2016r.

Msza św. otwierajaca rok Jubileuszu Miłosierdzia

Arcybiskup Cupich wygłosił tą homilie 13go grudnia, 2015r. w Katedrze Najświętszego Imienia Jezus w Chicago.

Włączności z całym Kościołem na świecie, otwierając tzw. święte drzwi, otworzyliśmy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

Stając u progu rocznej pielgrzymki odnowy wewnętrznej, warto przyjrzeć się obrazowi otwierania drzwi, który przekazuje i zawiera bogate treści. Trzy rzeczy przychodzą mi tutaj na myśl.

Po pierwsze, drzwi otwierane są przez kogoś, kto przejmuje prowadzenie, inicjatywę, kto zaprasza. Ten Jubileuszowy Rok Miłosierdzia jest Bożą inicjatywą. Chodzi w nim o działanie Boga i przypomnienie nam, że jako uczniowie Jezusa żyjemy dzięki Bożej łasce. Przejście przez święte drzwi i uświęcanie się jest możliwe, ponieważ Bóg obdarza nas łaską. Uświęcanie jest dziełem Boga. To On przygotował dla nas ten rok, w którym czeka na nas Jego miłosierdzie. Dając nam tę nadzieję Bóg wzywa nas do działania i do przemiany.

Nie zostaniemy uświęceni przez nasze działania, czy wysiłki, które zwykle zawodzą, ale przez szczególną łaskę Bożą i Jego inicjatywę działania w tym konkretnym czasie i w tym konkretnym miejscu. Stąd pierwszym krokiem podjętym przez nas, naszą pierwszą odpowiedzią na otwarte drzwi Bożej łaski jest wiara w to, że Bóg zaprasza nas do czegoś nowego, że otwiera dla nas nowe drzwi, których dotąd jeszcze nie otworzyliśmy.

Oznacza to również odrzucenie pokusy u podstaw, której leżą doświadczenia naszego życia, aby poddać się opinii, że lepiej już nie będzie, że nigdy nie znikną podziały w naszych rodzinach, naszym społeczeństwie i na świecie. Oznacza to również nie zgadzanie się jedynie na to, co już osiągnęliśmy lub gdzie jesteśmy w naszych relacjach z innymi, odrzucenie przekonania, że zbyt dużym wysiłkiem jest przemiana samych siebie i nasz wzrost duchowy. Pokusa ta dotyczy tych, którzy myślą, że sami muszą zajmować się swoimi problemami, że wszystko zależy jedynie od nich. Propozycją na ten rok jest życie w wolności płynącej z przekonania, że nie wszystko zależy od nas. Stąd z uwagą przyjmujmy poruszenia płynące z Bożych natchnień, w tym czasie łaski, której nie spodziewaliśmy się otrzymać lub o którą nie zabiegaliśmy. Jest to pierwsze przesłanie płynące z obrazu otwartych drzwi.

Po drugie, te święte drzwi przez które przechodzimy, tak jak wszystkie inne, posiadają próg. Przejście przez próg jest znakiem wejścia do nowego miejsca. Znamy zwyczaj symbolicznego przechodzenia przez próg nowożeńców w dniu ich ślubu. Czyniąc tak, wchodzą w nowy etap swoich relacji, przejście przez próg jest dla nich nowym punktem odniesienia. Może to wprowadzać w zakłopotanie, albo wzbudzać lęk, gdyż przejście przez drzwi oznacza odchodzenie od tego, co jest nam dobrze znane, utratę kontroli, zależność od kogoś innego. Wszystko to przypomina nam, że przejście przez próg tych świętych drzwi do nowego miejsca Bożego miłosierdzia oznacza nową świadomość Bożej obecności. Boże miłosierdzie nie jest pomysłem, czy konceptem, ale osobą. Papież Franciszek przypomniał nam, że Jezus jest obliczem Bożego miłosierdzia. Ten rok jest czasem głębszego poznania osoby Jezusa, który ma inne sposoby działania niż my, inne sposoby rozstrzygania dyskusji niż my, w inny sposób buduje mosty nad przepaściami ludzkich relacji.

W prowadzanie różnic dla nas ludzi często wiąże się z dochodzeniem do tego rodzaju sprawiedliwości, w której chodzi o odpłatę, czy ukaranie kogoś za popełnione zło. Wiąże się ona również z chęcią przywracania stanu pierwotnego lub wyrównaniem rachunków. Jezus mierzy inną miarą i wciąż pokazuje nam, że cel Bożej, świętej sprawiedliwości jest zupełnie inny.

W Biblii celem sprawiedliwości jest trwanie przy Bogu, a więc także przy innych. Rozumiana w ten sposób sprawiedliwość może zaistnieć lub można ją osiągnąć przez działanie Bożego miłosierdzia – nie przez karanie, zwrot lub wyrównywanie rachunków. Przemiana, jaką musimy przejść polega na umieszczeniu miłosierdzia w centrum naszych relacji z innymi. Im bardziej będziemy przekraczać próg akceptowania Jezusa, oblicza Bożego miłosierdzia, jako kluczowego w rozumieniu naszego życia, tym większa będzie nadzieja na to, że to miłosierdzie będzie definiowało nasze relacje z innymi.

Ostatecznie, drzwi nie służą jedynie do wchodzenia, ale także do wychodzenia. Te święte drzwi prowadzą nas do świata. Modlitwy otwierające Rok Miłosierdzia ukazują sens tego jubileuszu w pewnej perspektywie. W tym czasie nie chodzi jedynie o nasze osobiste zbawienie, nasze osobiste uświęcenie ale o to jak Kościół ma być obecny w świecie i dla świata. W modlitwie otwierającej Rok Miłosierdzia modlimy się: Spraw, aby Twój Kościół, nieustannie wzrastając w wolności i pokoju, jasno świecił wszystkim, jako sakrament zbawienia, spraw, by świat odkrywał tajemnicę Twojej miłości i zgodnie z nią postępował.

Nie powinno ujść naszej uwadze, że otwarcie Roku Jubileuszowego, 8 grudnia przez Ojca Świętego, zostało tak zaplanowane, aby zbiegło się z pięćdziesiątą rocznicą zamknięcia obrad Soboru Watykańskiego II.

Sobór był wydarzeniem, które zmieniło sposób wychodzenia Kościoła do świata. Papież Jan XXIII zwołał sobór dokładnie w czasie, kiedy świat wił się w konwulsjach chaosu. Historia nie zna bardziej krwawego, brutalnego i okrutnego czasu, niż ostatnie stulecie i początek naszego wieku. Był to czas dwóch wojen światowych, kilku ludobójstw, czas rządów totalitarnych odpowiedzialnych za śmierć milionów ludzi, czas skonstruowania bomby masowego rażenia, mogącej zetrzeć z kuli ziemskiej zarówno całą ludzkość, jak i samą ziemię. Był to czas pogłębiających się wciąż nierówności pomiędzy obfitującymi w różnego rodzaju zasoby i desperacko ubogimi, a także czas rozprzestrzeniania się różnych form terroryzmu. Nigdy przedtem na kuli ziemskiej nie było lepszych sposobów komunikacji dzięki połączeniom telekomunikacyjnym, podróżom, współzależnym systemom ekonomicznym, ale również nigdy przedtem ludzkość nie była bardziej rozbita i podzielona pomiędzy sobą. Był to i wciąż jest ciemny i okrutny okres historii ludzkości.

Jan XXIII zwołał Sobór Watykański II, aby wyposażyć Kościół w zasoby potrzebne do tego, by stawał się skutecznym narzędziem pojednania i niósł uzdrowienie płynące z Bożego miłosierdzia. W swym przemówieniu otwierającym sobór Papież Jan XXIII powtórzył to, co stało się zwyczajowym sposobem postępowania Kościoła w obliczu pomyłek i konfliktu. Następnie wytyczył nowy kurs. Papież powiedział:

„Kościół stale się przeciwstawiał tym błędom. Wielokrotnie nawet potępiał je z największą surowością. Dzisiaj jednakże Oblubienica Chrystusa woli posługiwać się raczej lekarstwem miłosierdzia, aniżeli surowością. Woli wyjść naprzeciw dzisiejszym potrzebom wskazując raczej na skuteczność swojej nauki, aniżeli występując z potępieniem”.

Papież Franciszek przez ogłoszenie tego roku Rokiem Miłosierdzia zamyka koło działań rozpoczętych przez sobór. Wzywa nas do tego, abyśmy byli Kościołem, który: „…raczej stosuje lekarstwo miłosierdzia niż surowości”.

I to właśnie jest esencją rozpoczętego, nowego czasu łaski naznaczonego sprawiedliwością Bożą, której zawsze towarzyszy Boże miłosierdzie.

Dlatego też podejdźmy do tych otwartych drzwi nazwanych świętymi wierząc, że Bóg zapraszając nas przez podjęcie tej inicjatywy dokonuje czegoś nowego, czego nigdy się nie spodziewaliśmy lub czego nie bylibyśmy w stanie dokonać jedynie naszymi siłami. Przejdźmy przez próg do nowego miejsca Bożego miłosierdzia, czyniąc miłosierdzie punktem zwrotnym w naszych relacjach międzyludzkich, abyśmy wspólnie, jako wspólnota przemieniona Bożą łaską, mogli wychodzić do świata nieustannie wzrastając w wolności i pokoju, aby „Kościół, jasno świecił wszystkim, jako sakrament zbawienia, aby świat poznawał i żył zgodnie z tajemnicą Bożej miłości”.

Cardinal Cupich’s Schedule

  1. Jan. 9: 9:30 a.m., Food Distribution, St. James Food Pantry, Chicago
Cardinal's Crest

Clergy Appointments

Archbishop Cupich approved the following appointments:

Associate pastors:

Rev. John Hetland, from associate pastor of St. Barnabas Parish, Longwood Drive, to associate pastor of St. Eugene Parish, Foster Avenue, effective immediately.

Rev. Mariusz Manka, from associate pastor of Divine Savior Parish, Norridge, to associate pastor of St. Constance Parish, Strong Street, effective immediately.

Spiritual formation - Instituto de Liderazgo Pastoral:

Rev. Juan Pablo Avila Ibarra, to director of spiritual formation of the Instituto de Liderazgo Pastoral at the University of St. Mary of the Lake, Mundelein, while retaining his duties as associate pastor of Transfiguration Parish, Wauconda, effective immediately.